Amanda S.改名龙玥心求转运

时间:2019-01-08

Amanda S.改名龙玥心求转运
Amanda S.改名后,觉得开心咗。
名模Amanda S.昨日出席“apm x WeChat Pay HK潮玩科技无人店”开幕**,她刚与朋友在法国度假回港,男友未有同行,直言二人有一段时间没有见面:“自从爸爸过咗身,多咗陪妈妈。(妈妈重要过男友?)当然啦!(同男友感情有问题?)冇分手,同以前一样,只系少咗时间见,想留多啲时间畀屋企。”又指未有计划拉埋天窗。
她还自爆改了中文名“龙玥心”:“一直想要个中文名,方便拍节目,妈妈揾咗师傅帮我改。(有特别意思?)师傅话我系一半中国人,所以用代表‘龙的传人’慨龙字做姓,亦希望改完名运程会变好,自己都好似开心咗好多。”